Sunday, 27 January, 2008

കവിതകള്‍ ‘ജലതരംഗ‘ത്തിലേയ്ക്

സുഹൃത്തുക്കളേ,
എന്റെ കവിതകള്‍ക്കു മാത്രമായി മറ്റൊരു ബ്ലോഗ് -
ജലതരംഗം
വല്ലപ്പോഴുമൊന്നു നോക്കിപ്പോകുമല്ലോ.

Tuesday, 22 January, 2008

വിടുവായന്‍ തവളകള്‍ പതിവായിക്കരയുന്ന നടവരമ്പ്

2007 ഒക്ടോബര്26നു ഞാന്ബൂലോകത്തിലെത്തി-മാസം മൂന്നാകുന്നു!
ഇത്രയും സജീവമായ,സ്പന്ദിയ്ക്കുന്ന ഒരു ലോകം,ചിന്താശിലരായ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മലയാളികളും അറിയാതെപോകുന്നുവല്ലൊയെന്നു,ചിലപ്പോഴെങ്കിലും, വിഷമംതോന്നാറൂണ്ട്‌. ബ്ളോഗിങ്ങിനെപ്പറ്റിയുള്ള എന്റെ കാഴ്ച്ചകളില്,ഒന്നിവിടെ കുറിയ്ക്കട്ടെ.

അച്ചടിമാദ്ധ്യമത്തിനുമേല്ബ്ളോഗിനുള്ള ഒരുനേട്ടം,വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള് ഉടനെതന്നെ രചയിതാവിലേയ്ക്കെത്തുന്നു എന്നതാണു.
ഇതൊരു ചെറിയകാര്യമല്ലെന്നു തന്നെയാണു എണ്റ്റെ അഭിപ്രായം.
അനുകാലികങ്ങളില് കവിതയോ,ലേഖനമോ വന്നുകഴിയുമ്പോള്,അടുത്തചില ആഴ്ചകളില്,'വായനക്കാരുടെ കത്തു'വായിയ്ക്കാനായി അകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിയ്ക്കുകയും,നിരാശരാവുകയും ചെയ്യുന്നവറ്ക്കു,ഇതൊരു ആഹ്ളാദകരമായ അനുഭവമാണ്‍.

പക്ഷെ,ഒരെഡിറ്ററുടെ അഭാവത്തില്നടക്കുന്ന ഈത്തരം കൈമാറ്റങ്ങള്ക്ക്,മറ്റൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്‌. രണ്ടുവശത്തുനിന്നും-രചയിതാവിന്റെയും,അഭിപ്രായമെഴുതുന്ന ആളുടെയും-ഉള്ള ഇടപെടലുകള്ചിലപ്പോള്അങ്ങേയറ്റം പ്രകോപനകരമാകാനും,തുടറ്ന്നു ധാരാളം ചീത്തരക്തം ബ്ളോഗിലാകേപടരാനുമുള്ള സാദ്ധ്യത!
താനെഴുതുന്നത് എന്താണെന്നും,എന്തിനാണെന്നും പൂര്ണ്ണബോദ്ധ്യമുണ്ടേങ്കില് ബ്ളോഗറ്ക്കു,സമചിത്തതകൈവിടാതെ തന്റെ നിലപാടുകള് ഒന്നുകൂടിവ്യക്ത്തമാക്കുകയോ,അതറ്ഹിയ്ക്കാത്ത കമണ്റ്റുകളെ,അവഗണിയ്ക്കുകയോ ആകാം.
പ്രകോപിപ്പിയ്ക്കാന്വേണ്ടിമാത്രമെഴുതുന്നവരെ തിരിച്ചറിയാന്,വല്ല്യബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയില്ല.

അതുപോലെത്തന്നെ പ്രകോപിപ്പിയ്ക്കാന്വേണ്ടിമാത്രമെഴുതുന്ന ബ്ളോഗുകളെയും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്‌.
(
വിലകുറഞ്ഞ പ്രശസ്തിയ്ക്കപ്പുറം,വിവാദവിഷയങ്ങള്കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നബ്ളോഗുകളെ-ആരോഗ്യകരമായ ചറ്ച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിയ്ക്കുന്നവ-വേര്തിരിച്ചുകാണാന്കൂടി വായനകാരനു കഴിയണം എന്നുകൂടിപ്പറയട്ടെ)
അങ്ങിനെയുള്ള ബ്ളോഗുകള്ക്കുകൊടുക്കാവുന്ന എറ്റവും നല്ലചികിത്സ വെറും അവഗണനമാത്രമാണ്‍-തിരിഞ്ഞങ്ങോട്ട് നോക്കാതിരിയ്ക്കുക!

ഒരുവ്യക്തിയുടെ മാനാഭിമാനങ്ങള്തീരുമാനിയ്ക്കുന്നതു സ്വന്തം വാക്കുംപ്രവൃത്തിയും മാത്രമാണെന്ന സത്യം മനസ്സിലുറയ്ക്കുന്നനിമിഷം,രണ്ടാമതൊരാള്ക്കു തന്നെ അപമാനിയ്ക്കാനുള്ള അവകാശംതന്നെ ഇല്ലാതാകുകയാണ്‍.മാത്രമല്ല,അതിനായിശ്രമിയ്ക്കുന്നവറ് സ്വന്തം നിലവാരം വിളിച്ചുപറയുകമാത്രമാണ്ഫലമെന്നു വന്നുകൂടുകയും ചെയ്യും.

ഈയിടെവായിച്ച രസമുള്ള ഒരുകുറിപ്പ്കണ്ണാടിച്ചില്ലിനെയും സ്പ്പോഞ്ചിനെയും പറ്റിയുള്ളതായിരുന്നു. തന്നിലേയ്ക്കെത്തുന്ന എന്തിനേയുമേതിനേയും വലിച്ചെടുത്തു വീറ്പ്പുമുട്ടുന്ന സ്പ്പോഞ്ചാകണോ,അതോ,തന്നില്വന്നുവീഴുന്ന എന്തിനേയും തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചും ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞും നിസ്സംഗമായിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന കണ്ണാടിച്ചില്ലാകണോ?
തീരുമാനം നമ്മുടേതാണ്‍!
ഇതത്ര എളുപ്പമാണെന്നൊ,ഇതെഴുതുന്നയാള്ക്കിതിനൊക്കെ കഴിയുമെന്നൊ അല്ല പറഞ്ഞുവരുന്നതു. പത്തിയില്ചവിട്ടേല്ക്കുമ്പോള്,പൊടുന്നനെയൊന്നു ഫണംവിടത്തിചീറ്റിയാലും,മേല്പ്പറഞ്ഞ സ്പ്പോഞ്ചും കണ്ണാടിച്ചില്ലും മനസ്സിലുണ്ടെകില്,അടുത്ത നിമിഷത്തില്സ്വയമൊന്നു അടക്കിനിറ്ത്താന് കഴിഞ്ഞേക്കും.
കാളിയദറ്പ്പമടങ്ങിയ കഥകള്കവികളിനിയും പാടിത്തീര്ന്നിട്ടില്ല.

നമ്മുടെബൂലോകത്തില്സ്നേഹ-സൌഹാറ്ദ്ദങ്ങളൂടെ ആയിരം പൂക്കളിനിയും വിടരട്ടെ...

Saturday, 12 January, 2008

മണിപ്പാല്‍ ഹോസ്പിറ്റലില്‍ ഇതു സംഭവിച്ചതോ?

എനിയ്ക്കയച്ചുകിട്ടിയ ഒരു Forward അതേപടി താഴെച്ചേറ്ക്കുന്നു.
ഇതിനെത്രത്തോളം ആധികാരികതയുണ്ടെന്നെനിയ്ക്കറിയില്ല.
എങ്കിലും കോറ്പ്പറെറ്റ്‌ ഹോസ്പ്പിറ്റലുകളുടെ പ്രവറ്ത്തനശൈലിയെപ്പറ്റി കുറേയേറെക്കേട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്‌,ഇതത്ര അസംഭവ്യമല്ല എന്നാണു വിശ്വാസം.
ബൂലോകത്തില്‍ Bangalore വാസികള്‍ ധാരാളമുള്ളതുകൊണ്ട്കൂടിയാണു,
ഇതിവിടെ പോസ്റ്റ്ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്‌.
അടിക്കുറിപ്പ്-
ജിഹേഷിന്റെ കമന്റ്കൂടി വായിയ്ക്കുമല്ലൊ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

From: Radhakrishna

[mailto:radhakrishna@mainimail.com]

Sent: Wednesday, January 09, 2008 1:23 PM

To: everyone@mainimail.com

Subject: FW: About Manipal Hospital

take 3 mins to read it... Important& Necessary

Dear All,

I would like to get one of the incident happened this weekend to ur notice.

One of my co-brother met with an bike accident and

expired on Friday night

(A BMTC bus came in wrong side and hitted him)

This accident happened around 6.30 PM near
whitefield and initially he got admitted to a hospital called Vydehi near whitefield.
Later it was proposed by Vydehi doctors to take him

to either Nimhance or Manipal.

So we took him to Manipal around 8.00 PM since

NIMHANCE is very far and also

by considering traffic at that time. To reach even Manipal it took too much time, Most of the delay caused because of Heavvy Traffic in airport road.

As soon as we took him to the Manipal hospital

doctors said his state is very critical and 95 % he is out. Still they said they will do CT-Scanning and then they can clearly confirm the status.

Then around 10.30 PM they arranged for CT-Scanning ( Too much of delay ).

Soon after the CT-Scanning one of the doctor

reported his BRAIN is damaged ,2 kidney's and small lever also was damaged for which he needs to be

operated for a head surgery and a stomach surgery,

during the operation he may die also or at any moment he may die. Soon after

they took him to ICU instead of taking him to Operation Theatre. There was around 1 hr delay in
answering us back from this point. They didnt allow
any of us to see him when he was in ICU untill we demanded and shouted on them. When we demanded
and asked them to discharge so that we will take him
to NIMHANCE, Then the answer from them was they will operate immediately but we need to Admit and
pay around 2 lack Rs. Since we didnt had that much
of cash and also we doubted on whether he is still alive or simply these doctors playing a game.But still since they demanded around 2 lack rupees for the operation
before they st art it, I went ahead to fill up the
forms and pay money
immediately with using credit card , But when our
uncle had a look at him in ICU noticed that he is already dead (this was around 11.30 PM). Then
immediately he asked me to not to make any payment.We went to doctor in-charge and asked(when we shouted) about his status and chances of he
being saved. Doctor infomred that chances are less
than 1 percent, then only we realized that MANIPAL Administration guys playing a game, and trying to
fool us to collect some money in the name of
operations to operate a deadbody !!!

We took it seriously and tried to contact TV9 on the
same day but could not get the contact numbers...,
Since we were strong enough fight back on Manipal
Hospital they agreed that he is dead and asked us to pay Rs. 30,000 to release dead body

As we know they didnt give any treatment other than
doing a CT-Scan and
keeping the deadbody in ICU fr 2 Hrs.. We shouted on
them and demanded to release the deadbody with CT-Scan charges only.Finally we were able to
fight and take the body with out paying any money as
they were trying to cheat us.

Some how we escaped from being paid for dummy
operations being planned by Manipal Doctors. But if it was some other innocent poor people they would
have ended up with paying full money and cheated by
MANIPAL.

The whole idea behind my writeup is : we all know

MANIPAL is one of the big and well known Hospital in bangalore . But these people cheat innocent people by colleting huge money to operate even deadbody!!! and try to fool as if they are going to save the patient. I request you all to forward this mail to all your friends and inform every one on how BIG Private Hopspitals
can cheat .. and to Beaware of these.

For more details you can reach me on 9880029811.

Thanks & Regards

Ravikumara YM

India Solution Centre i2 Technologies India Pvt. Ltd.

'One i2 Place'

#132 / 133, DivyaSree Technopolis

Yamalur Post, Off Airport Road

Bangalore , 560037, India

Tel : + 91-80-3028 8380 Mob: +91 (0)9880029811